Psychotherapie

Soms kan een psychotherapeutisch traject gekozen worden, wanneer men bij sommige thema's meer in de diepte wil gaan werken. Psychotherapie is bij uitstek een vertragingsproces, waarbij tijd wordt genomen om naar zichzelf en zijn context te kijken vanuit verschillende perspectieven. Als psychotherapeut werk ik vanuit een collaboratief systeemtheoretisch kader, waarbij iedere persoon vanuit zijn overtuigingen en context wordt benaderd en gerespecteerd. Afhankelijk van de vraag van elke client en de samenwerkingsrelatie die ontstaat, hanteer ik een exploratieve en ondersteunende, of eerder een gestructureerde oplossingsgerichte aanpak. Deze kan ook evolueren en veranderen tijdens een begeleiding. 

Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in het begeleiden van koppels en werk ik hier vanuit een ‘emotionally focused couples therapy’ kader, een evidence-based benadering voor relatietherapie.

Meer info

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Stay tuned.
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief