Over Brainwise

Brainwise werd opgericht door dr. Aisha Cortoos vanuit haar wil om haar ervaringen als onderzoeker en clinicus samen te voegen en te vertalen. Zij is licentiaat in de psychologie (2004) met een doctoraat in de Biologische Psychologie (2009) en een postgraduaat in de systemische Psychotherapie (2013).

Haar missie bestaat er in om wetenschappelijke informatie op een verstaanbare manier te linken aan het alledaagse leven, voor iedereen. Op deze manier streeft ze ernaar mensen meer zeggenschap over hun leven te geven.

HET TEAM

dr. Aisha Cortoos

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - doctor in de psychologie

Gepassioneerd door wetenschap, maar ook pragmatisch ingesteld. Ik combineer diepgang en vertraging met concrete aanpak en oplossingsgericht werken. Ik doe dit ook altijd vanuit een psychofysiologische invalshoek: hoe werkt het brein en op welke manier kan dit jouw leven en werken vergemakkelijken.

Ontdek haar profiel

dr. Aisha Cortoos - Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - doctor in de psychologie

Iris Vantieghem

Klinisch Psycholoog

Mijn benadering is gebaseerd op de continue interactie tussen lichamelijke, mentale en sociale processen. Regelmatig komt er psycho-educatie over deze wisselwerking aan bod, afgewisseld met concrete oefeningen en met stilstaan bij je eigen emotionele en lichamelijke ervaring. Door de combinatie van die opgedane kennis en het beter leren herkennen van je eigen ervaring en reacties, word je voor een deel je eigen coach.

Ontdek haar profiel

Iris Vantieghem - Klinisch Psycholoog