slaap lezingen en workshops

Kennis is de weg naar verandering

Correcte informatie is de eerste stap naar verandering. Wanneer een bepaald mechanisme duidelijk is, wordt het vanzelfsprekend wat moet veranderen om een gewenst resultaat te bereiken. 

Tijdens een keynote lezing wordt de basis slaap-waak fysiologie uitgelegd op een transparante en duidelijke manier voor iedereen. Daarnaast wordt deze informatie onmiddellijk gekoppeld aan efficiente interventietechnieken. Hiervoor baseren we ons op de evidence-based internationale slaaptraining genaamd 'Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie' (CGT-I). Het doel van een lezing is om het publiek de nodige informatie te verschaffen in combinatie met een basiskennis van tools zodat zij zelf hun slaap-waak patroon kunnen optimaliseren.   

Tijdens een workshop gaan we in kleinere groepjes meer in detail aan de slag met speficieke tools en leren we vaardigheden aan. We voeren praktische oefeningen uit, leren met een slaapdagboek werken, gaan aan de slag met de basis stress management technieken en leren hoe lichttherapie gebruikt kan worden. Een workshop is een intensievere opvolging waarbij hands-on kan gewerkt worden. 

Wij luisteren graag naar jou behoeften en doelen, en stellen een aangepaste keynote lezing of workshop samen! 

Hieronder alvast een greep uit veelgevraagde lezingen:

 1. Het belang van een goede slaap
  Slaap is één van de drie pilaren van een goede gezondheid, naast voeding en beweging. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de fundamentele impact die slaap heeft op ons dagelijks functioneren, in al zijn aspecten. Door in te zetten op een goede en kwalitatieve nachtrust, optimaliseer je al jouw vaardigheden en kwaliteiten en investeer je in groei en potentieel

 2. Investeer in je dag met een goede nacht
  Slaap is één van de drie pilaren van een goede gezondheid, naast voeding en beweging. Slaap is bij uitstek de toegangspoort naar ons prestatievermogen overdag. Het verbetert onze aandacht, concentratie, leervermogen, creativiteit, communicatie vaardigheden en probleem-oplossend vermogen. Daarnaast weten we dat ongeveer 1 op 3 mensen regelmatig last heeft van slaaptekort of slaapverstoringen. Reden genoeg om dus in te zetten op dit broodnodig vermogen om onze dagdagelijkse prestaties optimaal te behouden. Tijdens deze lezing krijgen mensen inzicht in hun eigen slaap-waak mechanisme en gaan ze naar huis met een eenvoudig stappenplan om zelf aan de slag te gaan met hun slaapvaardigheid.

 3. Eerste Hulp Bij Slapeloosheid (EHBS): De Do's en Dont's van een waakprobleem
  Wanneer slapen geen evidentie meer is, heb je vaak het gevoel gevangen te zitten in een vicieuze cirkel van proberen beter te slapen, maar steeds vermoeider te worden. Tijdens deze lezing gaan we jou stapsgewijs laten kennismaken met het protocol voor een goede nachtrust. In 6 stappen van slapeloos naar slaap gerust!

 4. Jet-lag en shiftwerk: omgaan met je interne klok.
  Als je regelmatig van tijdszone verandert, of in shiften werkt, ga je je eigen interne klok ontregelen, wat een enorme impact heeft op je dagelijks functioneren. Tijdens deze lezing gaan we specifiek inzoomen op dit klok mechanisme en geven we jou eenvoudige tips en tools mee om je aanpassing te optimaliseren.

 5. Help, mijn kind slaapt niet (en ik dus ook niet)! 
  Als kinderen in een gezin slaapproblemen ondervinden, heeft dit natuurlijk een impact op de slaap van andere gezinsleden. Als je als ouder daardoor een slaaptekort opbouwt, heeft dit een invloed op je draagkracht om je kind beter te leren slapen, alsook op je algemeen dagelijks functioneren op het werk. Geen onnodige luxe dus om als ouder ook te weten hoe je je kinderen kan begeleiden naar een goede nachtrust, of hoe je omgaat met plotse slaapveranderingen bij je kinderen.
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Stay tuned.
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief