Gegevensverwerking

Informatie en toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken de gegevens die u ingeeft bij het volgen van onze vaardigheidstrainingen. Deze gegevens betreffen de slaap en waak gegevens die door u worden opgegeven via de slaapscreening en het invullen van het slaapdagboek. Zonder deze gegevens kan u geen persoonlijke adviezen krijgen en is ook niet mogelijk om bijkomende ondersteuning te bieden, mocht u daar nood aan hebben. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor.

 1. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

  1. Wat zijn persoonsgegevens?
   Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, slaap en waak gewoontes.

  2. Wat betekent verwerken?
   De betekenis van het begrip ‘verwerken’ houdt in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, om een persoonlijke dienst te kunnen leveren.

  3. Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
   Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

 2. Wat doen wij met uw gegevens?

  1. Uw gegevens worden gebruikt om een account aan te maken en de informatie over uw vorderingen in een dossier te bewaren. Deze gegevens worden met niemand gedeeld, enkel de verantwoordelijke(n) binnen Brainwise heeft/hebben hier toegang toe.

  2. Delen van informatie met andere zorgverleners: Wij mogen geen informatie van u delen met andere zorgverleners zonder uw toestemming. Ons systeem is zo ingesteld dat u zelf kan beslissen of u informatie deelt met andere zorgverleners. U kan informatie over uw slaapdagboek of slaapscreening exporteren als pdf.

  3. 3 weken na het beëindigen van uw training worden uw gegevens gearchiveerd en veilig bewaard. Uw account blijft aanwezig in ons systeem.

  4. Vragen kan u altijd richten aan info@brainwise.be of via het contact formulier op onze website.

Informatie en toestemming met betrekking tot het verwerken van uw gegevens voor evaluatie en onderzoek.

Om onze diensten up-to-date te houden en steeds de beste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat wij de kwaliteit van onze diensten kunnen evalueren. Hiervoor willen wij graag uw toestemming om de verzamelde data tijdens de door uw gevolgde vaardigheidstraining, anoniem te verwerken. Op deze manier geeft u ons de mogelijkheid onderzoek te doen naar de effectiviteit van ons trainingsaanbod en waar nodig dit ook te verbeteren. Uw gegevens worden gekoppeld aan een code, zodat deze nadien volledig anoniem is, en verwerkt tot groepsgegevens van alle deelnemers die toestemming geven voor deze analyse.

Deze groepsdata kunnen gepubliceerd worden via onze website of mogelijks via een (wetenschappelijke) publicatie. Uw afzonderlijke data kan daarbij nooit gekoppeld worden aan uw persoonlijke gegevens door externen, behalve door de verantwoordelijke binnen Brainwise.

U mag altijd weigeren om uw gegevens voor dergelijk onderzoek te gebruiken, zonder dat dit uw deelname aan één van onze vaardigheidstrainingen verhindert of bemoeilijkt. Indien u hierover vragen heeft of meer wenst te weten over de verwerking van uw data voor onderzoeksdoeleinden, kan u ons altijd contacteren via info@brainwise.be of via het contactformulier op onze website.